onsdag 14 mars 2012

Gamleby Folkhögskola

Igår hade Medborgarutskottet sitt möte förlagt på Gamleby Folkhögskola. Tyvärr så många av ledamöterna ej på plats pga bl.a sjukdom.
På eftermiddagen fick vi träffa elever på skolan som berättade om deras folkhälsoarbete, vilket dom hade gjort fantastiskt bra! Dom hade besökt Västerviks sjukhus och pratat bl.a med sjukhusdirektören.
Efter deras presentation så fick vi ledamöter presentera oss, dom ville veta vad som hade lockat oss till att bli politiker och många av dom blev nog överraskade över att vi allihopa va fritidspolitiker och hade riktiga jobb som huvudsyssla.

Sen på kvällen så hade vi styrelsemöte där vi diskuterade mycket kring den stundande solidaritetskvällen på bryggaren den 31 mars. Hoppas Ni tänker komma!
Insläppet börjar 18.30.

Har dessutom fått ännu ett uppdrag!
Blev förra helgen invald som 1:e ersättare i Distriktsstyrelsen, vilken ära! =)

Ta hand om Er!

söndag 19 februari 2012

Skattepengar till skatte- eller välfärdsparadis?Varje år dräneras den svenska sjukvården på flera miljarder kronor. Det är via privatiseringar och spekulation som vår gemensamma välfärd töms på resurser som skulle behövas för att bygga vår gemensamma välfärd starkare.

Detta är resultatet av en medveten politik som förts de senaste 20 åren där vår gemensamma välfärd gjorts till en vara på ”marknaden”. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Ryktet går nu i Europas finanskretsar att det går att tjäna stora pengar på svensk sjukvård. Tyvärr så stämmer det också.

Vi står i dag inför ett vägval där vi måste bestämma oss för om vi vill fortsätta sälja ut och privatisera välfärden eller om vi vill satsa på att bygga ut och utveckla en gemensam välfärd där vi använder våra skattepengar till det de är avsedda för: välfärd.

Den politik som den borgerliga regeringen för idag leder till att flera miljarder av våra gemensamma skattepengar betalas ut i vinster till riskkapitalbolag i skatteparadis. Det är pengar som Vänsterpartiet menar bör användas till att förbättra vår sjukvård. De miljarder som betalas ut varje år skulle räcka till 10 000 sjuksköterskor.

Vänsterpartiet vill värna varje skattekrona för att bygga världens bästa sjukvård!
(Artikel publicerad i VT 10/5-11)

lördag 18 februari 2012

Sveriges säkraste sjukvård

2014 ska Kalmar län ha Sveriges säkraste hälso- och sjukvård. Det är en stor utmaning och avgörande är att patienter och medarbetare involveras och engageras i arbetet. Men Landstinget i Kalmar län har en bra grund att stå på.

Det systematiska förbättringsarbetet Varje dag har blivit ett etablerat begrepp och genomsyrar idag verksamheten. Tillsammans med vårt idoga jämlikhets- och jämställdhetsarbete och en öppenhet att ta till oss kunskap liksom att öppet redovisa våra resultat ger oss goda förutsättningar att nå målet.

För att nå målet om Sveriges säkraste sjukvård 2014 kommer vi under planperioden att göra en omfattande satsning på kvalitetsförbättringar inom landstingets olika områden. Forskning och utveckling är en viktig del i detta och vi fortsätter satsningen på stöd till forskningsarbete. Vi fortsätter även att utveckla nya samverkansformer tillsammans med Linnéuniversitetet och näringslivet.

En särskild satsning kommer under de kommande åren också att ske på de nationella kvalitetsregistren för vård och omsorg för att få ett bättre stöd i förbättringsarbetet, för att underlätta forskning och för att bidra till en mer jämlik och jämställd vård.

Men målen är bara möjliga att uppnå om alla patienter och medarbetare involveras. Patienters och närståendes erfarenheter ska tas tillvara och vården ska utvecklas och förbättras genom att de görs till medskapare med inflytande och möjlighet att påverka vårdens innehåll och utformning.
Där har Medborgarutskottet en viktig roll i samspelet mellan patienter, medarbetare och landsting.

Medarbetarna är en nyckelfaktor för att kunna utveckla och förbättra vården och fokus ska i det fortsatta kvalitets- och förbättringsarbetet inriktas mot att skapa en ny anda där förbättringsarbete genomsyrar all verksamhet dygnet runt alla dagar i veckan. En lärande och utvecklande organisation har alla möjligheter att nå upp till målet om Sveriges säkraste hälso- och sjukvård 2014.
(ref: Linda Fleetwood)

torsdag 16 februari 2012

Möte...

Ikväll hade vår lilla partiförening (dock under tillväxt!) medlemsmöte och två nya medlemmar va med!
Fantastiskt roligt att det hela tiden droppar in fler medlemmar! =)

Distriktsstyrelsen ska ha årsmöte den 10 mars i Högsby och en del i styrelsen står i tur att avgå.
Så det diskuterades vilka som skulle nomineras till styrelsen och vi kom fram till följande:
Magnus Stavbom, Jukka-Pekka Kantola och Agneta Grahn.

Marianne Gustafsson och Tomas Markljung sitter i kommunfullmäktige/styrelsen och drog lite kort om läget i Västerviks Kommun. Utan att nämna för mycket så går det tyvärr riktigt dåligt ekonomiskt för Västervik...
Jag sätter punkt där innan jag har trampat i klaveret ordentligt *L*


Lite om MBU...

Medborgarutskottet

Landstingsfullmäktiges medborgarutskott är en s.k. fullmäktigeberedning och består av sammanlagt 11 ledamöter. 
Ledamöter 
Gunilla Johansson (S), ordförande
Klaus Leidecker (KD), vice ordförande
Mats Wedin, Kalmar (S)
Britt Karlsson, Ankarsrum (S)
Yvonne Bergvall, Oskarshamn (S)
Agneta Grahn, Västervik (V)
Eva-Karin Holgersson, Ålem (MP)
Kaj Holst, Rockneby (M)
Amanda Svensson, Hultsfred (M)
Maj-Stin Alvarsson, Kalmar (C)
Sahadet Mavraj, Kalmar (FP)

Huvuduppgiften för medborgarutskottet är att, som ett led i en vitalisering av demokratiarbetet, fördjupa,  utveckla och upprätthålla en dialog med länets invånare, grupper av invånare med specifika intressen samt olika brukargrupper/organisationer.
Utskottet har möjlighet att ta initiativ till och väcka ärenden i landstingsfullmäktige.
Under 2012 kommer medborgarutskottet att sammanträda vid fyra tillfällen:2012-03-13, Gamleby folkhögskola

2012-05-15, Högalids folkhögskola
2012-09-10, Vimmerby folkhögskola
2012-11-20, Ölands folkhögskola

Så här ser partiledarnas löner ut i jämförelse med en genomsnittlig LO-lön


Landstingsgruppmöte

Igår hade vi landstingsgruppmöte (S, V, MP)  på folkhögskolan i Oskarshamn.
Fokus låg på att gemensamt gå igenom och utforma landstingets riktlinjer för att vi ska kunna driva Sveriges bästa och säkraste sjukvård i Kalmar län. Och nej, det är ingen utopi, vi har redan Sveriges billigaste sjukvård räknat per innevånare och på många områden är vi redan bäst men på en del andra områden måste vi bli bättre. Vi har en massa förbättringsarbeten att göra så här gäller det att inte slappna av utan att hela tiden utveckla riktlinjerna och landstingsplanen.

Psykiatrin diskuterades flitigt av samtliga partier och vi är överens: psykiatrin i Västervik är undermålig och måste förbättras, satsningar är redan gjorda, men som allt annat så tar det tid. Som ni vet, Rom byggdes inte över en natt ;)

På eftermiddagen så samlades vi i våra respektive delegationer/utskott och jag fick för första gången sedan jag blev vald som ordinarie i Medborgarutskottet sätta mig ner med mina kamrater och dom tog emot mig med öppna armar. Mycket spännande är på gång i vårat utskott och jag ser fram emot att få nåt att "bita" i! =)

Ikväll så har vi medlemsmöte i partilokalen här i Västervik och jag förväntas väl att redovisa vad vi i landstinget har haft för oss den senaste tiden. Jag har förberett alla mina anteckningar både från studieresan och mötet igår så det går nog bra. *L*

Ta hand om Er!